Các phương pháp thiết kế Khuôn nhựa tiên tiến

Các phương pháp thiết kế Khuôn nhựa tiên tiến

Thiết kế Khuôn nhựa

Ý tưởng chính xác về hình dạng và kích thước khuôn được đưa ra dựa vào các thiết kế 2D và 3D.

Thiết kế Khuôn đúc nhựa cuối cùng được tạo ra khi thiết kế sơ bộ được xem xét và phê duyệt bằng cách sử dụng một công cụ xây dựng. Thiết kế công cụ sử dụng các thông số kỹ thuật để tạo khuôn sau khi điều chỉnh cuối cùng được thực hiện.

>>> Có bao nhiêu loại khuôn Đúc nhựa

Xây dựng các công cụ chính và phụ

Bản vẽ công cụ được chuẩn bị bên cạnh việc xem xét các tiêu chuẩn xây dựng.

Các bản vẽ phải được xác minh ở tất cả các cấp độ kỹ thuật và thông số kỹ thuật được đưa vào phục vụ quá trình xây dựng công cụ, toàn bộ tiến trình được xem xét chặt chẽ cho đến khi hoàn thành thiết kế Khuôn nhựa.

Khuôn hoàn thành sau đó được kiểm tra kỹ càng trước khi có được phê duyệt cuối cùng.

Sử dụng công cụ để chuẩn bị mẫu

Sau khi thực hiện quá trình đúc và thiết lập được các tham số sẽ tạo ra các mẫu ban đầu.  Chúng được chuẩn bị nhờ việc sử dụng thực hành đúc xác định. Các bộ phận mẫu sau đó sẽ được gửi để kiểm tra cuối cùng với những tiêu chuẩn chuyên môn nhất định.

Sửa công cụ cuối cùng

Sau khi kiểm tra mẫu được sản xuất, có thể đưa ra những khuyến nghị điều chỉnh mới cho các công cụ để đáp ứng đúng yêu cầu đặt ra.

Với trường hợp các mẫu được phê duyệt, việc xây dựng công cụ được xác minh và ghi lại nhằm mục đích sử dụng cho các sản phẩm sau này.

Bằng cách sử dụng các công cụ này sẽ tạo ra các bộ phận bằng nhựa và trình cho khách hàng phê duyệt, đánh giá trước khi thực hiện quy trình sản xuất quy mô lớn cuối cùng.

Sự phát triển trong thiết kế Khuôn nhựa

Thiết kế Khuôn đúc nhựa là một lĩnh vực không ngừng phát triển. khuôn cho sản phẩm nhựa Công nghệ ngày càng tiến bộ và sự cần thiết của việc tạo ra sản phẩm chất lượng và hiệu suất cao đã thúc đẩy sự phát triển trong ngành này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các xu hướng mới trong thiết kế Khuôn nhựa, từ sử dụng công nghệ in 3D đến tối ưu hóa quy trình sản xuất. Sự phát triển này không chỉ mang lại những cơ hội mới mà còn đặt ra những thách thức mới cho những người thiết kế Khuôn nhựa.

cân nhắc quan trọng để thiết kế các bộ phận đúc chất lượng cao

Bạn nghĩ rằng mình biết cách thiết kế đúng các bộ phận cho quá trình ép phun tốt như thế nào không quan trọng. Bạn nên luôn hợp tác chặt chẽ với người kỹ thuật triển khai đúc phun càng nhiều càng tốt trong suốt quá trình thiết kế. Mỗi người thợ đúc đều có các kỹ thuật chế tạo riêng cho các bộ phận đúc, điều này có thể có ảnh hưởng đáng kể đến thiết kế bộ phận. Những yếu tố chủ quan này có thể ảnh hưởng đến bất kỳ thông số thiết kế chính nào sau đây ảnh hưởng đến bộ phận đúc phun:

Lựa chọn vật liệu và hậu quả

Dung sai

Dấu lõm bề mặt

Khu vực an toàn thép

Vị trí cổng

Các góc tắt

Định hướng góc nháp

Kết cấu và bản thảo

Lập kế hoạch cho các giai đoạn khởi động quan trọng

Hoạt động thứ cấp và đồ đạc

Việc chọn mẫu thường bị hoãn lại cho đến khi thiết kế hoàn thành và được bộ phận mua hàng đưa ra báo giá chính thức. Ngoài ra, nhiều thợ đúc sẽ không cung cấp bất kỳ đầu vào nào cho đến khi họ chắc chắn rằng dự án sẽ được trao cho họ. Sự bế tắc này ngăn cản các nhà thiết kế tuân theo các khuyến nghị này, thường dẫn đến sự chậm trễ không thể chấp nhận được hoặc chi phí vượt mức do độ phức tạp của yếu tố hoặc thời gian.

Những chính sách này không hiệu quả về mặt chi phí trong thời gian dài, vì chúng làm giảm đáng kể hiệu quả của việc phát triển một sản phẩm. Tuy nhiên, có một số giải pháp đơn giản để giải quyết nghịch lý này.

Giải pháp đầu tiên thường được các công ty lớn sử dụng là tạo danh sách ngắn các nhà cung cấp ưu tiên dựa trên phân tích sâu rộng về các chuyên gia trong đội ngũ nhân viên của họ. Nhóm giới hạn gồm ba đến bốn nhà sản xuất công cụ và khuôn được ưa thích này thường có thể tiếp cận được với các kỹ sư trong suốt quá trình phát triển vì các thỏa thuận kinh doanh cùng có lợi của họ. Các công ty nhỏ hơn có thể sớm lựa chọn một hoặc hai người đúc kết khả thi bằng cách thiết lập một mối quan hệ kinh doanh thiện chí. Điều này yêu cầu cả hai bên phải trung thực với nhau về chi phí ước tính và các điều khoản cuối cùng để hợp tác với nhau.

Cần lưu ý rằng việc thiết kế một bộ phận đúc phun chất lượng đòi hỏi người thiết kế phải hiểu biết về tất cả các thông số thiết kế cơ bản liên quan đến quá trình ép phun và phải có tay nghề cao trong lĩnh vực nghệ thuật. Nó được cho là nhằm tối ưu hóa việc chuyển giao thiết kế cuối cùng cho sản xuất với ít hoặc không có thay đổi. Nếu hoàn thành thành công, các bộ phận sản xuất cuối cùng thường có chi phí hiệu quả được đúc chính xác theo thông số kỹ thuật vì những lý do sau.

>>> Các thông tin cơ bản về Khuôn nhựa

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *