Friday, May 24, 2024


Có bao nhiêu loại khuôn Đúc nhựa?

Có bao nhiêu loại khuôn Đúc nhựa? Đúc nhựa bằng phương pháp ép phun Ép phun là gì? Ép phun…

By chothuexe4chohanoi , in Machineshop , at Tháng Năm 8, 2024

Có bao nhiêu loại khuôn Đúc nhựa?

Đúc nhựa bằng phương pháp ép phun

Ép phun là gì?

Ép phun là công nghệ đang được sử dụng phổ biến hiện nay. Công nghệ này cho phép đúc các sản phẩm nhựa từ bộ phận, sản phẩm, linh kiện…Quá trình này sử dụng máy ép phun, nguyên liệu nhựa và khuôn mẫu..

Nhựa ở dạng hạt sẽ được nấu chảy trong máy ép phun và được bơm vào khuôn mẫu. các phương thức đúc ép nhựa và ứng dụng Sau đó để nguội và cứng tạo thành sản phẩm nhựa thành phẩm. Ép phun được sử dụng để Đúc nhựa có thành mỏng. Tiêu biểu trong đó là vỏ nhựa được áp dụng nhiều trong cuộc sống.

Nguyên liệu Đúc ép nhựa

Quá trình Đúc nhựa sử dụng nhựa hạt, bột hay nhựa tái chế xay nhỏ khô. Thông thường chúng sẽ được trọng với nhau với tỷ lệ nhựa tái chế không quá 30%. Trên thực tế vẫn có thể sử dụng hoàn toàn nhựa tái chế trong Đúc ép nhựa.

Có bao nhiêu loại khuôn Đúc nhựa?

Các loại khuôn đúc thường được phân chia theo nhiều yếu tố khác nhau:

Theo số tấm của lòng khuôn Đúc nhựa

Theo phương pháp mở khuôn thiết kế khuôn ép

Theo phương pháp lấy sản phẩm

Theo phương pháp sử dụng vật liệu chế tạo

Theo đặc điểm của cổng phun nhựa vào lòng khuôn

Theo tính chất xử lý bề mặt của thép làm khuôn Đúc nhựa